Network Menu

Nominering — Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

SWEA International inbjuder alla avdelningar att skicka in förslag på kandidater till hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna.


Instruktioner:

  • Blanketten ifylls av den nominerande avdelningen. Enskilda Sweor får föreslå kandidater till respektive avdelning som sedan sänder in nomineringen.
  • Det finns ingen begränsning för hur många kandidater en avdelning får nominera.
  • De nominerade får absolut inte informeras om nomineringen. Beslutet offentliggörs vid SWEA Internationals årsmöte.

Nominering av Årets Svenska Kvinna 2019

 

I. Personlig information om den nominerade

    Namn

  • Adress

  • Kontaktuppgifter

 

II. Motivering till nomineringen

 

III. Bakgrundsinformation

 

IV. Övrig viktig information

 

V. Bilagor

 

VI. Kontaktinfo från den nominerande avdelningen

  • Det måste, enligt riktlinjerna, vara en avdelning som föreslår kandidat: Bara en avdelning kan sända förslag på kandidater till kommittén för Årets Svenska Kvinna. En enskild Swea får föreslå en kandidat till sin avdelning som sedan sänder in nomineringen.
  • Kontaktperson

 

Bekräfta