Network Menu

Nominering för Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna (ÅSK) 2022

SWEA International inbjuder alla SWEA-medlemmar och avdelningar att nominera kandidater till utmärkelsen Årets Svenska Kvinna


Instruktioner:

 • Nomineringsformuläret ifylls av den nominerande SWEA-medlemmen eller avdelningen. Nomineringar mottages enbart på detta sätt.
 • Sista dag för nominering är den 30 november.
 • Det finns ingen begränsning för hur många kandidater en SWEA-medlem eller avdelning får nominera.
 • Kommittén för Årets Svenska Kvinna granskar och sammanställer fem kandidater, som presenteras för medlemmarna den 1 februari. Skulle väldigt många nomineringar inkomma ett år, kan kommittén välja att spara några kandidater till året därpå.
 • Kommittén reserverar sig rätten att refusera nomineringar som ej uppfyller kriterierna. Var vänlig uppmärksamma att då SWEA är en opolitisk organisation får kandidaten ej idag ha en synbar politisk agenda.
 • Före valets utgång ska information om kandidaterna begränsas till inom organisationen och vederbörande ej informeras om nomineringen.
 • Alla SWEA-medlemmar är välkomna att rösta under februari månad. Man kan enbart rösta en gång. Valet offentliggörs vid SWEA Internationals årsmöte.

Nominering av Årets Svenska Kvinna

 

I. Personlig information om den nominerade

  Namn

 • Adress

 • Kontaktuppgifter

 

II. Motivering till nomineringen

 

III. Bakgrundsinformation

 

IV. Övrig viktig information

 

V. Bilagor

 

VI. Förslagsgivande person / avdelning

 • Kontaktperson

 

Bekräfta