Network Menu

Nominering för Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna (ÅSK) 2021

SWEA International inbjuder alla avdelningar att skicka in förslag på kandidater till hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna.


Instruktioner:

  • Blanketten ifylls av den nominerande avdelningen. Enskilda Sweor får föreslå kandidater till respektive avdelning som sedan sänder in nomineringen.
  • Det finns ingen begränsning för hur många kandidater en avdelning får nominera.
  • De nominerade får absolut inte informeras om nomineringen. Beslutet offentliggörs vid SWEA Internationals årsmöte.

Nästa års nomineringsblankett blir tillgänglig under hösten 2020.