Network Menu

Nominering för Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna (ÅSK) 2022

 


Instruktioner:

  • Nomineringsformuläret ifylls av den nominerande SWEA-medlemmen eller avdelningen. Nomineringar mottages enbart på detta sätt.
  • Sista dag för nominering är den 30 november.
  • Det finns ingen begränsning för hur många kandidater en SWEA-medlem eller avdelning får nominera.
  • Kommittén för Årets Svenska Kvinna granskar och sammanställer fem kandidater, som presenteras för medlemmarna den 1 februari. Skulle väldigt många nomineringar inkomma ett år, kan kommittén välja att spara några kandidater till året därpå.
  • Kommittén reserverar sig rätten att refusera nomineringar som ej uppfyller kriterierna. Var vänlig uppmärksamma att då SWEA är en opolitisk organisation får kandidaten ej idag ha en synbar politisk agenda.
  • Före valets utgång ska information om kandidaterna begränsas till inom organisationen och vederbörande ej informeras om nomineringen.
  • Alla SWEA-medlemmar är välkomna att rösta under februari månad. Man kan enbart rösta en gång. Valet offentliggörs vid SWEA Internationals årsmöte.

Ledsen, men denna form är inte längre emot inlagor.