Network Menu

Utmärkelsen Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna logga

Forskare, konstnärer, entreprenörer och uppfinnare. Listan över namnen på mottagarna av SWEA Internationals utmärkelse Årets Svenska Kvinna är imponerande. Sedan 1989 har vår prestigefyllda hedersbetygelse förärats tjugonio fantastiska svenskor som på olika sätt varit ”ambassadörer” för Sverige i utlandet.

Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen

Nomineringen är öppen mellan 1 maj och 30 november. Vinnaren röstas fram av SWEAs medlemmar i hela världen under februari månad.

Valresultatet offentliggörs på SWEA Internationals årsmöte på våren och ÅSK:an hyllas på den årliga Sverigemiddagen under sommaren, då hon mottager en minnesgåva.

Christina Hallmert, sammankallande i kommittén för Årets Svenska Kvinna
ask-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

ÅSK kriterier >>>