Network Menu

Hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna loggaMottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen.

Mottagaren presenteras och hyllas på SWEAs årliga Sverigemiddag och får en minnesgåva.

Sedan 1989 har hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna förärats tjugosju svenskor som på olika sätt varit ”ambassadörer” för Sverige i utlandet.

Förslag till kandidat skall vara kommittén tillhanda senast den 1 februari.

Christina Hallmert, sammankallande
ask-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

ÅSK kriterier >>>