Network Menu

ÅSK mottagare genom åren

Årets Svenska Kvinna sedan 1989

Nikoo Bazsefidpay, ÅSK 20172017 – Nikoo Bazsefidpay

Nikoo Bazsefidpays grundande av Tandläkare utan gränser bidrar till att gamla och unga i fattiga länder får tillgång till svensk tandvård vilket resulterar i bättre hälsa och ett bättre liv. Genom att exportera både akut tandvård och förebyggande tandvårdskunskap sprider organisationen en bättre tandhälsa i världen samtidigt som den sätter Sverige på kartan. Nikoo, som brinner för sin organisation, är en stark och orädd svensk kvinna som på ett utmärkande sätt för fram Sverige av i dag ute i världen och därför är en värdig mottagare till utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2017. [Mer information: SWEAs webbsida om Årets Svenska Kvinna 2017 | Pressmeddelande (PDF)]

Maria Strømme, ÅSK 20162016 – Maria Strømme

Maria Strømme blev professor i nanoteknik på Uppsala Universitet 2004, och därmed Sveriges yngsta professor i ett teknikämne. Under många år har hon prisats för sin framgångsrika, tvärvetenskapliga forskning samt sin förmåga att hjälpa allmänheten att förstå nanoteknik. Maria fokuserar på att finna lösningar på mänskliga problem och hennes forskargrupp uppfann det nya porösa materialet Upsalite® vilket blev en världssensation och används bl.a. till att hjälpa kroppen att tillgodogöra sig svårlösliga mediciner. (Mer information: SWEAs webbsida om Årets Svenska Kvinna 2016)

Petra Wadström; Foto: Kerstin Alm2015 – Petra Wadström

Petra Wadström, uppfinnare, designer och entreprenör, har arbetat mycket med återvunnet material och vidareutvecklat praktiska geniala uppfinningar som har uppmärksammats både i Sverige och utomlands. Genom hennes mest kända uppfinning, ”Solvatten”, har många områden i utvecklingsländer fått tillgång till rent dricksvatten. Med hjälp av solens energi renas förorenat vatten miljövänligt i en bärbar, tvådelad behållare som höjer vattnets temperatur och därmed dödar bakterier, virus och parasiter. (Mer information: webbsidan om Årets Svenska Kvinna 2015)


Nina Stemme; Fotograf Tanja Nieman2014 – Nina Stemme

som med sin klingande dramatiska sopran lyfter fram Sverige i de allra största operasammanhangen. Hon äger en sällsynt förmåga att nå ut till sin publik och verkligen fånga den genom sin vackra röst och sin sällsamma förmåga att tolka och förmedla sina rollgestalter. Världens vackraste röst är svensk. (Mer information: webbsidan om Årets Svenska Kvinna 2014)


2013 – Mona Henning

Mona Henning får utmärkelsen för sitt ovärderliga och hängivna arbete i att föra ut vår svenska litteraturskatt till arabisktalande länder.Mona är född i Jordanien men sedan många år bosatt i Stockholm. Hon är från början apotekare men har sedan 1986 vigt sitt liv till att driva ett litet förlag som utger svensk litteratur i arabisktalande länder. (Mer information: webbsidan om Årets Svenska Kvinna 2013)

Filippa Knutsson2012 – Filippa Knutsson

Filippa Knutsson får utmärkelsen för sitt framstående entreprenörskap som bidragit till svensk klädindustris utveckling, spritt goodwill för svensk design och företagsamhet både i Sverige och utomlands.

Lampe Onnerud2011 – Christina Lampe-Önnerud

som forskare inom oorganisk kemi får utnämningen för att hon genom sin uppfinning, litium-jonbatteriet, världens första Svanenmärkta batteri, tagit ett stort steg framåt i att förbättra vår ekologiska miljö. Batteriet innehåller varken PVC eller tungmetaller och har ett mycket längre liv än den konventionella typen av batterier. Batteriet används i bärbara datorer och fordon. Christina ”är en internationellt erkänd innovatör och entreprenör. En orädd pionjär och en sann visionär” (www.svanen.se).

Kerstin Dellert2010 – Kjerstin Dellert

som teaterchef för Ulriksdals Slottsteater Confidencen, med omfattande engagemang för en historisk svensk slottsteater som annars skulle ha fallit i glömska. Hon återuppväckte Confidencen 1981, två år efter hon gått i pension. Hon har haft en lång och mycket uppskattad karriär som operasångerska. Förutom arbetet med Confidencen har Kjerstin även de senaste åren lagt ner både energi och sin sedvanliga entusiasm på att göra en träningsfilm som kan användas i äldrevården.

Agneta_20082009 HedersÅSKa – Agneta Nilsson

som i sin Sverigefrämjande verksamhet i utlandet värvat över 8.000 ambassadörer för Sverige, satt Sverige på kartan på mer än 70 platser i 34 länder världen över. En person som förverkligat sin vision och under 30 år lagt ned hela sin själ och nog ännu mer av sin energi på att forma och utveckla vår fantastiska organisation. Vid sidan av detta helt unika livsverk har hon på många andra områden fört Sveriges fana högt i världen.

Inger Schuberth2008 – Inger Schuberth

som föreläser i skolor och på universitet runt om i Tyskland, Polen, Baltikum och Finland. Hon stärker svenska-tyska band genom utställningar i Tyskland kring vår gemensamma historia och hon strävar efter att åter sätta Lützen och dess minnesmärke över Gustav II Adolfs död på kartan.

Marianne Forsblad2007 – Marianne Forssblad

som under 27 år varit eldsjäl och ansvarig för Nordic Heritage Museum i Seattle. Muséet arbetar med och för samtliga nordiska länder och är det enda i sitt slag i USA.

Tina Nordstrom2006 – Tina Nordström

för sin speciella förmåga att med smittande matglädje sprida kunskap och inspiration, för att hon går nya vägar — förenklar och förnyar men ändå värnar om gamla mattraditioner, för sitt positiva sätt att förmedla kännedom om Sverige och svensk matkultur runt om i världen.

Ingrid le Roux2005 – Dr. Ingrid le Roux

för sitt långsiktiga och tålmodiga arbete i Kapstadens slum, för att ge utsatta människor möjligheter till ett värdigt liv.

Barbro Osher2004 – Barbro S. Osher

för sin mångåriga, stora insatser för att aktivt stärka banden mellan Sverige och USA.

Eva Kumlin2003 – Ewa Kumlin

som initiativtagare och projektledare för Swedish Style i Tokyo.

Eva Olofsson2002 – Eva Olofsson

för sitt mångåriga arbete med att förbättra tillvaron för de mest utsatta barnen i norra Thailand. (Se BaanChivitMai webbplatsen)

Imacon Color Scanner2001 – H.M. Drottning Silvia

för sitt arbete med att förbättra tillvaron för världens utsatta barn. Drottning Silvia är grundare av stiftelsen World Childhood Foundation.

Maria Nyström Reuterswärd2000 – Maria Nyström Reuterswärd

för sitt arbete kring NASAs Marsprojekt.

Kerstin Nordquist Lane1999 – Kerstin Nordquist-Lane

för sitt arbete med Swedish American Museum i Chicago.

Dorothea Rosenblad1998 – Dorothea Rosenblad

för sitt arbete med organisationen ”Abrahams barn”.

Ullabrita Palm1997 – Ulla-Brita Palm

för att hon skapat ett vårdcentrum för fattiga kvinnor och barn som bor vid soptippen i Quito, Ecuador. Här finns bland annat läkarmottagning, kindergarten, duschrum, matbespisning och kurversamhet. (Se Stiftelsen Soptippen webbplatsen)

1996 – EJ UTDELAT

Ingrid Karlsson1995 – Ingrid Karlsson

startade The Ecole Reine Astrid i Bryssel.

Liselotte Lybeck Erixon1994 – Lise-Lotte Lybeck-Erixon

för sitt brinnande engagemang att levandegöra Drottning Christinas minne i Rom.

Sweaikon (1)1993 – Anne-Marie De Geer och Ingrid Croneborg-Bergman

för sina insatser av humanitär hjälp till Estland. Deras initiativ har lett till ett stort hjälpprogram riktat till alla tre baltstaterna. (Se Baltikumhjälpen webbplatsen)

1992 – EJ UTDELAT 
1991 – EJ UTDELAT
Birgitta Wistrand1990 – Birgitta Wistrand

grundare och ordförande av Positiva Sverige, som arbetar med att förenkla kontakten mellan Sverige och andra länder.

Ulla Wachtmeister1989 – Ulla Wachtmeister

under 15 år som fru till den Svenska Ambassadören i USA var hon en mästare på konstnärligt uttryck, och säkerställde ett kulturellt utbyte mellan Sverige och USA.