Network Menu

ÅSK kriterier

Årets Svenska Kvinna 2021

Årets Svenska Kvinna loggaSå här går det till att föreslå en kandidat till hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna.

Kriterier för hedersbetygelsen

  • Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen.
  • Mottagaren kan vara medlem i SWEA.
  • Minst en SWEA-avdelning måste stödja nomineringen.

Runt omkring oss finns svenskor, kända och okända, som uppfyller kriterierna ovan och som är väl värda att uppmärksammas som Årets Svenska Kvinna.

Föreslå din kandidat till hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna

Den tilltänkta kandidaten får inte kontaktas eller på annat sätt göras medveten om kandidaturen. När valet av Årets Svenska Kvinna tillkännages på SWEAs årsmöte i april ska det vara en glad överraskning för en person, inte en besvikelse för många tilltalade.

Alla SWEA-medlemmar har rätt att till sin avdelning föreslå en kandidat. Styrelsen kan sedan välja att stödja förslaget och sända det vidare till kommittén för Årets Svenska Kvinna.

Kontakta i god tid din avdelning med ditt väl motiverade förslag till kandidat! Detta är en hedersbetygelse som ges, inte ett stipendium som söks. Det åligger dig — kanske med hjälp av din avdelning — att själv sammanställa det bakgrundsmaterial som ska sändas till kommittén. Det ska innehålla en presentation av kandidaten och en utförlig beskrivning av det hon uträttat som gör att du tycker, att just hon meriterat sig för hedersbetygelsen.

Förslagsställaren/avdelningen ska till kommittén förmedla inte bara sin känslomässiga övertygelse utan även presentera grundläggande fakta kring kandidaten. Detta kan innebära ett visst forskningsarbete i tidningsarkiv och online med hjälp av t.ex. Google och Wikipedia. SWEAs nätverk kan också vara en källa, liksom ett diskret informationssökande i kandidatens närhet.

Det måste, enligt riktlinjerna, vara en avdelning som nominerar en kandidat. En enskild Swea kan föreslå en kandidat till sin avdelning, som sedan sänder in nomineringen till kommittén för Årets Svenska Kvinna.

Förslagen på kandidater tillsammans med ovanstående bakgrundsmaterial och nedanstående formulär ska vara kommittén för Årets Svenska Kvinna tillhanda senast den 1 februari 2021.

Årets Svenska Kvinna väljs och utses formellt av SWEA Internationals styrelse. Mottagaren av hedersbetygelsen tillkännages på SWEA Internationals årsmöte.

Årets Svenska Kvinna inbjuds till Sverigemiddagen (resa och hotell två nätter) samt får en minnesgåva.

Nomineringarna ska skickas in via formuläret; länken finns längst ner på sidan. Alla förslag skickas automatiskt till sammankallande ledamot i Årets Svenska Kvinna kommittén, Christina Hallmert, e-post: ask-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

 Nomineringsformulär, ÅSK 2021 >>>