Network Menu

Ett brev om nya rutiner för ÅSK

Kära Regionordförande och Avdelningsordförande, kära SWEA-medlem,

SWEA betyder så många olika saker beroende på vem man frågar! Gemenskap och vänskap, säger säkert många. Stöd och nätverk på plats; möjlighet att lära sig och uppleva nya saker är andra viktiga kännetecken.

Vi som är medlemmar i SWEA värnar om en mer än 40-årig historia där generationer av svenska kvinnor passerat revy och format den fantastiska organisation som Agneta Nilsson lade grunden till 1979.

Kronan på verket i SWEA International, vår moderorganisation, är de tre sti-pendierna Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället, Agneta och Gunnar Nilssons stipendium i studier av interkulturella relationer och Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna, à USD 10,000 som delas ut varje år.

Utöver dessa har SWEA International en egen utmärkelse som delas ut till en svensk kvinna som genom sin kompetens och verksamhet satt Sverige på kartan utanför landets gränser: Årets Svenska Kvinna.

Att bli utsedd till Årets Svenska Kvinna (ÅSK) är en ära och en hedersbetygelse som borde lyftas upp och uppmärksammas mer, både inom och utanför vår organisation. Oavsett om du tillhör SWEA London, SWEA New York eller SWEA Melbourne så hoppas jag att du ska känna samma sak. ÅSK tillhör alla Sweor och är synonym med SWEA och allt det vi symboliserar.

För att skapa mer engagemang kring ÅSK har vi fr.o.m. 2021 ändrat rutinerna för både nomineringsprocessen och själva valet. Tidigare nominerade avdelningarna och SWEA Internationals styrelse röstade.

Nu får alla Sweor vara med och nominera kandidater! Och det är SWEA-medlemmarna som sedan röstar och avgör valet.

Oberoende av om du är en enskild SWEA-medlem eller om din styrelse gemen-samt vill nominera en kandidat, är alla förslag välkomna och kan skickas in mellan 1 maj och 30 november varje år.

När kommittén för Årets Svenska Kvinna fått in alla nomineringar, granskas och sammanställs materialet. Det är mycket viktigt att kriterierna för utmärkel-sen
respekteras: Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmär-kande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen.

Den 1 februari varje år presenteras kandidaterna för medlemmarna och röst-ningen pågår hela månaden.

Det är alltså SWEAs medlemmar som nu röstar och avgör vem som blir ÅSK.

Resultatet offentliggörs vid SWEA Internationals årsmöte på våren.

Vi behöver din hjälp! Hur kan du hjälpa till att sprida information om detta?

  1. Se till att dina avdelningar eller medlemmar känner till de nya rutinerna! Dela sidan https://ask.swea.org och filmen som informerar om de nya rutinerna: https://vimeo.com/464978210 i era olika sociala media-kanaler.
  2. Se dig själv om och uppmuntra andra att göra samma sak. Det finns fullt av lysande svenska kvinnor omkring oss. Vem nominerar ÅSK 2021? Bjud in dina avdelningar, medlemmar eller SWEA-systrar att nominera fram till den 30 november.
  3. Efter den 1 februari, se till att alla medlemmar får information om vilka kandidaterna är och hur man röstar.

Målsättningen med denna förnyelse är att tillsammans visa världen hur fantastiskt SWEA är och få fokus även utifrån på ÅSK, våra stipendier och unika Sverigefrämjande. Du kan klicka här för att komma till nomineringsformuläret.

Låt oss därför tillsammans värna om, känna ansvar för och vara stolta över vår fina utmärkelse.

Varma hälsningar,

Christina Hallmert
Sammankallande i Kommittén för Årets Svenska Kvinna
Rom, den 5 oktober 2020