Network Menu

Årets Svenska Kvinna 2007

Marianne Forssblad blir Årets Svenska Kvinna 2007

Marianne Forssblad, ÅSK 2007Marianne Forssblad har under 27 år varit eldsjäl och ansvarig för Nordic Heritage Museum i Seattle. Muséet arbetar med och för samtliga nordiska länder och är det enda i sitt slag i USA. De har en otroligt varierad utställningsverksamhet utifrån nordisk mångfald.

Marianne även mycket aktivt bidragit till spridande av kännedom om Sverige och svenska förhållanden och till stärkandet av utbyte och samverkan mellan Sverige och USA.

De lovande vitsorden kommer från många håll och år överväldigande. Anna Hasselqvist, ordförande i den Svenska Skolföreningen i Seattle, säger:

– Jag beundrar Marianne som med sådan ambition och inspiration gjort allt för att sprida svensk kultur och historia här i Seattle. Hon har gjort så att vi alla kunnat vårda traditioner och minnen från Sverige och gjort det möjligt för oss att föra dessa traditioner vidare till våra barn.

Marianne Forssblad är född i Göteborg och tog studenten där. När hennes 27 år som museichef avslutas i höst lämnar hon Seattle för att flytta till Laholm.

Det är femtonde gången som SWEA International delar ut utmärkelsen till kvinnor som gjort betydande insatser för att stärka banden mellan Sverige och andra länder.


Läs om tidigare Årets Svenska Kvinna >>>

Läs hur nomineringen går till >>>

Göta Kanal sponsrade Årets Svenska Kvinna 2007 >>>