Network Menu

Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Välkommen!

Sedan 1989 har hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna förärats svenskor som på olika sätt varit “ambassadörer” för Sverige i utlandet.

Läs mer

Nominera!

Nu kan avdelningarna nominera kandidater till ÅSK 2020!

Läs mer — deadline 1 februari 2020

Stipendier

Hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna delas ut varje år. Dessutom delar SWEA International ut tre stipendier årligen.

Läs mer på swea.org

Senaste ÅSK

Årets Svenska Kvinna 2020

SWEA International har utsett Pia Sundhage till Årets Svenska Kvinna 2020. Genom sin karriär har Pia satt Sverige på världskartan, givit damfotbollen ett ansikte och starkt bidragit till det ökade intresset för denna sport.

Läs mer