Network Menu

Nominering — Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

SWEA International Stipendiesymbol - ASKSWEA International inbjuder alla avdelningar att skicka in förslag på kandidater till hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna (ÅSK).


Instruktioner:

  • Ifylls av den nominerande avdelningen. En enskild Swea får föreslå en kandidat till sin avdelning som sedan sänder in nomineringen.
  • Den nominerade får absolut inte informeras beträffande nominering. Beslutet offentliggörs vid SWEA Internationals årsmöte.

Nominering var möjlig fram till den 1 februari 2018.